Boek: Ecologisch veranderen van organisaties

auteur: Guus Hustinx / m.m.v. Mieke Laarakkers
ISBN: 978 90 244-18190

boeken-omslag_boek_speelveld.JPGIn dit boek wordt een vernieuwende kijk op organisaties en organisatieverandering gepresenteerd: de organisatie als een systemisch netwerk. In ieder systeem ontstaat dynamiek, een onzichtbare en vaak onbegrepen kracht, zoals bijvoorbeeld ‘strijd om de macht’. In het opsporen, erkennen en veranderen van de dynamiek ligt dè hefboom tot ecologische verandering van organisaties. Veranderen van de dynamiek start bij het eigen aandeel. Dit boek gaat ook over het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.
In de eerste hoofdstukken worden ontstaan en verandering van de dynamiek beschreven aan de hand van praktijkvoorbeelden. Drie vormen van verandernoodzaak en de effecten worden onderzocht. Dat wordt verder uitgewerkt in een concreet stappenplan voor effectief veranderen.
Voor diegenen die zelf aan de slag willen, wordt het Speelveld der Verandering uitgelegd, de methode om dynamiek op te sporen en de hefboom te bepalen. Er is een praktisch protocol opgenomen.
In het tweede deel van het boek worden de theoretische achtergronden verder uitgediept en van voorbeelden voorzien. Er wordt besproken hoe je mensen ‘mee kan nemen’. Het boek sluit af met een aantal basisvaardigheden, compleet met oefeningen, die van belang zijn voor het werken op systeemniveau.
Dit boek is vooral een praktijkboek. Het is geschreven voor allen die met organisatieverandering te maken hebben, zij die verandering initiëren, begeleiden en zij die verandering ondergaan, zoals: managers, interim-managers, teamleiders, medewerkers, adviseurs, consultants, trainers en managementcoaches.

Inhoud (verkort)
Voorwoord
hoofdstukken
1. Het kader
2. Individuele patronen
3. Dynamiek in teams
4. Organisatiedynamiek
5. Effectief veranderen
6. Het Speelveld der Verandering
7. Systemen
8. Verandering in systemen
9. Waarnemingsposities
10. Werken met criteria
11. De kunst van het vragenstellen
12. Logische niveaus
Dankwoord
Literatuurlijst
Training en begeleiding met de Speelveld methode
Bijlagen