Onderzoek maatschappelijke vraagstukken

pagina_onderzoek_maatschappelijke`-vraagstukken_header_Intens.JPG

Wij experimenteren al langer in onze systeemwerkplaatsen met maatschappelijke vraagstukken. De systeemopstellingen die we daarover gedaan hebben, brachten nieuwe inzichten en vernieuwende oplossingsrichtingen. Dat hebben we ondermeer met de vluchtelingenproblematiek gedaan. Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat deze aanpak met systeemopstellingen veel sterker zou zijn als er meer daadwerkelijk betrokken stakeholders bij zouden zijn. want dan kunnen er direct conclusies getrokken worden, kunnen er concrete afspraken gemaakt worden en kan er vaart komen in het vraagstuk.
Daarom willen wij concreet de mogelijkheid bieden aan maatschappelijke organisaties om hun vraagstukken te onderzoeken met behulp van systeemopstellingen