Individuele en teamontwikkeling

Hoe staat u in deze complexe en snel veranderende wereld? Als gedreven professional, ingebed in een hecht team? Met flexibiliteit en creativiteit? Als mensen zich verbinden met hun passie dan gaat de energie stromen. Dan ontstaat focus en kunnen individu en team bergen verzetten. We vergen het uiterste, dan is het belangrijk om mensen te faciliteren en te legitimeren om de transitie naar een ‘leven lang ontwikkelen’ te maken, want dat gaat niet vanzelf.
Een team is dan meer dan een simpele optelling van de individuen. Elkaar versterken, scherp houden, constructief aanspreken, elkaar verder brengen. Gebundelde kracht en creativiteit. Verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, elkaar en het totaal. De waarden van de organisatie voorleven, een voorbeeldfunctie vervullen. Hecht teamwork vormt de basis van een veerkrachtige en energieke organisatie.
Wij faciliteren de ontwikkelingsprocessen van individu en team en begeleiden hen naar het gewenste resultaat. Gaandeweg leren we om zelf de verantwoordelijkheid en de sturing van dat transitieproces op zich te nemen. Van coaching naar op eigen kracht ontwikkelen. Leren te leren, leren te veranderen. Het transitieproces koppelen we aan de dagdagelijkse praktijk, bedden we in, in de realiteit van alle dag. Wij coachen individuen en teams op basis van NLP en systeembenadering.