Persoonlijk

pagina_persoonlijk2_header_intens.jpg

Guus Hustinx

over_ons_Guus_Intens• Verbinden in plaats van verdelen
• Insluiten in plaats van uitsluiten

Als je kijkt vanuit de grotere systemen waar we allemaal onderdeel van zijn dan blijkt de werkelijkheid er ineens zo anders uit te zien. Dan zie je plots verbanden en patronen. Dan zie je de grotere dynamiek. In die dynamiek ligt de kern voor verandering besloten. Het is mijn passie om samen met betrokkenen naar die dynamiek op zoek te gaan en die transformatie te creëren die een positieve beweging op gang brengt.

Mijn ideaal is een wereld waarin we tegenstellingen transformeren tot nieuwe hulpbronnen en waarin we ongekende vermogens ontwikkelen en inzetten. Waarin we tot uitersten gaan om samen te werken en krachten te bundelen om een duurzame en rechtvaardige samenleving te bouwen. Mijn bijdrage daaraan is om de dynamiek zichtbaar te maken waar mens, organisatie en maatschappij in zitten. Om concrete oplossingen en methoden te ontwikkelen, om transitieprocessen te faciliteren.
Ik zie mezelf als inspirator en sponsor. Ik geloof dat als mensen werkelijk hun verantwoordelijkheid nemen er wonderen ontstaan en bergen verzet worden. Concreet begeleid en faciliteer ik teams in hun zoekproces, begeleid ik systeemwerkplaatsen en publiceer ik over relevante ontwikkelingen en methoden. Ik doe dat door uit te dagen, patronen te onderzoeken en te verhelderen, nieuwe keuzes zichtbaar te maken en door liefdevol te confronteren.

Guus Hustinx studeerde stadsvernieuwing aan de TUE, werkte als projectmanager en adviseur en in diverse directiefuncties. In 1995 maakte hij de overstap naar training en coaching, studeerde NLP bij het IEP in Nijmegen en behaalde zijn NLP-trainer en NLP-consultancy certificering aan de NLP-University in Santa Cruz, CA. Later verdiepte hij zich ook in het veld van systeemopstellingen. Hij ontwikkelde het ‘Speelveld der Verandering’, een model om organisatie- en veranderingsvraagstukken te analyseren en effectieve interventies te kunnen plegen. Hij is coauteur van het boek ‘Voorbij je eigen wijze: effectief communiceren met metaprogramma’s in professionele relaties’, hij is auteur van het boek: ‘Ecologisch veranderen van organisaties, Speelveld der Verandering’. Samen met anderen schreef hij: ‘Hoe je met NLP….’, een praktijkboek over de toepassingen van NLP. Hij publiceert artikelen en schrijft regelmatig columns vol verwondering over organisatieverandering en maatschappelijke ontwikkelingen. Guus is een natuurliefhebber en bergsporter die graag in bergen en bossen, klimt, loopt en fietst.

Mieke Laarakkers

over-ons-Mieke-Intens.JPG• Co-creëren in plaats van soleren
• Verbinden in plaats van uitsluiten

Hoe kan het dat we ondanks dat er voldoende is om iedereen een menswaardig bestaan te laten hebben, er toch zo’n puinhoop van maken? Het antwoord heb ik niet. Wel zie ik dat het een enorm complexe wereld is waarin we leven. Mijn overtuiging: Wezenlijke veranderingen beginnen bij het individu. Mijn passie is om mensen weer in hun eigen kracht te brengen, om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, in ‘beweging’ te komen om van daaruit bij te kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige wereld.

Ik streef naar een wereld waarin mensen respectvol met elkaar omgaan, mensen zichzelf mogen zijn. Waarin we onze eigen en elkaars kwaliteiten volledig benutten, elkaar uitdagen en blijvend ontwikkelen. Ik zie mezelf als een sponsor en katalysator.
Heel concreet begeleid ik individuen en teams in het zichtbaar maken van wat er ‘speelt’, waar er sprake is van verstrikkingen of belemmerende overtuigingen, in het transformeren daarvan en in het vinden van nieuwe wegen. Ik doe dit door nieuwsgierig te zijn, verwonderd te zijn i.p.v. te oordelen, vragen te stellen, patronen zichtbaar te maken en nieuwe keuzes te genereren. Daarin zet ik mijn vermogen in om vragen te stellen, liefdevol te confronteren en te vertrouwen op mijn intuïtie. Ik heb bewondering voor dat wat mensen ‘beweegt’

Mieke studeerde agogiek aan de HAN. Na haar topsportcarrière als handbalster werkte ze met groepen gehandicapten waarbij ze tegen de gangbare opvattingen in, vooral op zoek ging naar wat deze mensen wèl kunnen. Na enkele jaren als docent in het MBO maakte ze de overstap naar training en coaching. Ze werkte als trainer bij de contractpoot van de Hogeschool Haarlem en werd in 2001 partner bij Intens. Zij studeerde NLP bij het IEP te Nijmegen waar zij haar masters behaalde. Zij volgde opleidingen in Familie, organisatie en systeemopstellingen opstellingen en werken met trauma’s bij onder meer het Hellingerinstituut, Inge Land, Mathias Varga von Kibed en Interakt. Door het integreren van systeemopstellingen in het format van ‘het Speelveld der Verandering’ gaf zij de ontwikkeling van systemisch interveniëren in organisaties nieuwe impulsen. Zij werkte, als co-acteur, mee aan het boek: ‘Ecologisch veranderen van organisaties, Speelveld der Verandering’.
Mieke is een ervaren bergsporter die deze ervaring in al haar trajecten integreert.

Bram Hustinx

pagina_persoonlijk_Bram_Intens• Latente vermogens aanspreken
• Verbinden van boven en onderstroom

Wat mij drijft is het ontwikkelen van mens en organisatie. Door mensen en organisaties hun latente vermogens aan te laten spreken kunnen zij boven zichzelf uitstijgen. Ik zie mijzelf als een gids. Een gids die door vragen te stellen de organisatie en haar medewerkers hun weg naar het beoogde resultaat laat ontdekken. Die hen onderweg begeleidt en faciliteert. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ik geloof dat er niet zoiets bestaat als “De Waarheid”. Ieder heeft zijn eigen perspectief en dat ervaart dat als de waarheid. Als gids help ik mensen het perspectief van de ander oordeelvrij te begrijpen en te doorgronden. Daarnaast daag ik mensen uit om ook vanuit het perspectief van de ander te kijken. Dit levert altijd nieuwe inzichten op. Hierdoor wordt het mogelijk om echt verbinding met elkaar te maken.

Bram heeft aan het CIOS zijn opleiding tot sportinstructeur gedaan. Al tijdens zijn opleiding is hij gestart met zijn eigen outdoor bedrijf. Naast avonturenreizen onder meer voor ouders en kinderen is hij outdoor activiteiten in gaan zetten als een middel om ontwikkelingsdoelen van mensen en organisaties te realiseren. Hij studeerde in deze periode NLP bij het IEP te Nijmegen waar hij zijn Masters behaalde. Bram heeft 8 jaar bij Schouten & Nelissen gewerkt als senior consultant leiderschap en organisatie ontwikkeling. Hij heeft de Masterstudie Human Development afgerond met als specialisatie Leiderschap en veranderkunde. Bram stijgt graag boven zichzelf uit en zoekt zijn grenzen in de natuur op door het beoefenen van kitesurfen, canyoning en freeriden.

Martin Smeets

(associate partner)

over_ons_Martin• Verbinding
• Feedback met impact

Een beoogde verandering leidt alleen tot het gewenste resultaat als mensen zich verbonden voelen met de visie en het doel van de verandering. Van nog groter belang in het succes van een verandering is dat mensen zich onderling verbonden voelen en elkaar vertrouwen, zodat ze vrij en open kunnen zijn, zich kwetsbaar durven op te stellen en elkaars kwaliteiten zullen benutten. Het is mijn passie organisaties en teams te begeleiden in het verbinden van mensen aan zowel de visie van de organisatie als aan elkaar.

Gevoelens en emoties bepalen ons gedrag in veel grotere mate dan de ratio. Ik stimuleer mensen om zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor worden angsten, onzekerheden én wat ze verlangen makkelijk(er) bespreekbaar. Gesprekken worden gevoerd over waar het eigenlijk om gaat. Daarna kunnen werkafspraken worden gemaakt, systemen en structuren worden ingericht die écht werken en de verandering ondersteunen.
Mijn kwaliteit ligt in het maken van verbinding met anderen, waardoor ik in staat ben een relatie op te bouwen waarin ik mensen of teams mag aanspreken en spiegelen. Mijn ervaring leert dat vanuit die verbinding mijn feedback veel meer impact heeft.

Martin studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen 10 jaar werkte hij voor verschillende organisaties in rollen als teamcoach en veranderkundige. In deze periode heeft hij verschillende teamcoach,- en NLP opleidingen gevolgd. Hij is woonachtig in Utrecht, getrouwd en vader van een dochtertje. Daarnaast is hij een fanatiek triatleet, een sport waar hij graag veel van zijn vrije tijd in steekt.