Maatschappelijke en organisatieontwikkeling

pagina_maatschappelijke_organsiatieontwikkeling_header_Intens.JPG

We zitten in een periode van transitie. Wat is uw visie en uw strategie? Waar liggen de kansen, wat zijn de bedreigingen? Hoe kunt u experimenteren, ideeën uitproberen, zonder grote risico’s te lopen? Hoe mobiliseert u de positieve krachten in uw organisatie? Wij ondersteunen u bij deze zoektocht.
Innovatie, toenemende complexiteit, sociale en maatschappelijke vernieuwing, duurzaamheid als leidend principe, maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat betekenen dat voor uw organisatie? Er bestaat niet zoiets als dè weg. Wilt u uw voornemens uitproberen zonder risico’s? Wij creëren een virtuele realiteit waarin u naar hartenlust kunt experimenteren. Interventies zoals grote reorganisaties, overnames, vergaand overheidsbeleid, etc. worden veelal zonder veel onderzoek en zonder veel inzicht vooraf in de effecten doorgevoerd. Uit de systeemtheorie weten we dat naarmate systemen complexer zijn de uitkomsten van interventies moeilijker te voorspellen zijn. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Dat besef lijkt maar lastig door te dringen. Als een product op de markt gebracht wordt is daar vaak jaren van ontwikkeling en testen aan vooraf gegaan en dat vinden we vanzelfsprekend. Hoe anders gaat dat bij vraagstukken op organisatieniveau. Op basis van onuitgesproken aannames en vooronderstellingen worden interventies ‘bedacht’ en wordt aan de slag gegaan. Vervolgens komt er een proces op gang van trial en error, bijstellen en afstellen. Met regelmatig flinke financiële, maatschappelijke en ook persoonlijke schade als gevolg.
Wij bieden u de mogelijkheid om uw complexe werkelijkheid na te bootsen in een systeemwerkplaats. Daarin kunt u uw visie en strategie ontwikkelen, de voorgenomen richting uitproberen en onderzoeken hoe u uw organisatie het best kan mobiliseren.