Waarom Intens?

home_waarom_intens_header_Intens.JPG

• Focus op de onderstroom
• Partnership
• Maatwerk
• Stap voor stap
• Creëren van leervermogen en veranderkracht
• Verbinding creëren
• Werken vanuit NLP en systeembenadering.

Wij gaan er vanuit dat onder- en bovenstroom van de organisatie beiden belangrijk zijn. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat belemmeringen vaak juist in de onderstroom zitten. Organisaties missen vaak de tools en de capaciteiten, om die onderstroom positief in te zetten, om de dynamiek en de cultuur vóór zich te laten werken in plaats van tegen. Dat is nu juist ons vak en onze passie. We leren het u graag.
Geen organisatie en geen vraag is hetzelfde. Daarom leveren wij altijd maatwerk. In een partnership stellen wij een aanpak op, u deskundig op de inhoud, wij op het proces.
Transitieprocessen laten zich niet dwingen in sjablonen. Daarom is onze aanpak stap voor stap. Na iedere stap monitoren we samen met u de vooruitgang en bepalen of en welk vervolg nodig is.
Intens wil zichzelf zo snel mogelijk overbodig maken. Het creëren van zelfstandig leervermogen en veranderkracht in de organisatie is altijd ons doel.
Wij verbinden ons aan uw organisatie, aan de mensen, aan de doelen.

Kernwoorden van onze benadering:

• Vragen stellen brengt dingen in beweging. Oordelen zet ze vast
• Diepgang
• Patronen opsporen, het patroon achter het patroon
• Liefdevol confronteren
• De hefboom vinden
• Transformeren
• Experimenteren
• Implementeren
• Borgen en monitoren
Wij werken met een combinatie van systeembenadering en NLP.