Onze missie

Intens ondersteunt u bij de transitie van uw organisatie.
Wij zien een wereld voor ons waarin individuen en organisaties vanuit passie samen bouwen aan een duurzame en rechtvaardige maatschappij. We zien energieke en creatieve organisaties waarin mensen tot hun recht komen en floreren, zich verbinden. Wij dragen daar aan bij door individuen, teams en organisaties te ondersteunen en te faciliteren in dat transitieproces op 4 niveaus: het individu, team, organisatie en maatschappij

Intens doet dat langs twee wegen:

Wij coachen individuen en teams in hun ontwikkeling om het maximale uit zichzelf te halen en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.
Daarnaast faciliteren wij maatschappelijke groeperingen en organisaties in het creëren van duurzame oplossingen voor organisatie- en maatschappelijke vraagstukken. Wij ontwikkelen methoden die daar ondersteunend voor zijn en dragen die over aan anderen zodat zij er zelf mee aan de slag kunnen gaan.
Kenmerkend is onze primaire focus op de onderstroom: inzicht in de dynamiek, herkennen, erkennen, transformeren, experimenteren, implementeren en monitoren. We werken vanuit een combinatie van systeembenadering en NLP.

Onze motto’s
• Insluiten in plaats van uitsluiten
• Verbinden in plaats van verdelen
• Co-creëren in plaats van soleren