Loopbaanbegeleiding

pagina_loopbaanbegeleiding_header_Intens.JPG

Onze wereld is sterk in beweging. Steeds vaker zien we dat mensen van baan veranderen, in andere branches aan de slag gaan of -noodgedwongen- carrière switches maken. Vaak kunnen we ook zien dat nadenken over een volgende carrière stap pas op het moment van crisis plaatsvindt, met veel stress en onzekerheid als gevolg. Het kan zeer zinvol zijn om u tijdig te bezinnen op uw huidige positie en te bepalen welke (carrière)stappen u de komende jaren wilt en kunt zetten in het licht van de actualiteit.

LoopbaanPlus biedt u de mogelijkheid om samen met uw partner te onderzoeken waar u beiden (professioneel) staat en waar uw ambitie en passie liggen. U verkent beiden uw mogelijkheden en onderzoekt hoe u uw ambitie concreet kunt realiseren. In de praktijk blijkt het meedoen van de partner de haalbaarheid van de keuzes van beiden aanzienlijk te vergroten. Daarom heeft de deelname van uw partner aan LoopbaanPlus een belangrijke meerwaarde. LoopbaanPlus is, vanzelfsprekend, ook geschikt voor alleenstaanden.

Wat levert LoopbaanPlus op?

• U krijgt meer inzicht in wie u bent, waar u voor staat, uw drijfveren, uw passie en uw kwaliteiten en uitdagingen.
• U krijgt zicht op wat u wilt en de concrete mogelijkheden om dat ook daadwerkelijk te realiseren. U stelt een actieplan op.
• U krijgt inzicht in mogelijke dilemma’s of blokkades en handvatten om die op te lossen.
• U leert van de ervaringen van de begeleiders en de collega’s en hun partners.

Centrale vragen

Het traject is opgebouwd rond 5 vragen:
• Waar sta ik nu?
• Wat wil ik?
• Wat kan er?
• Welke keus maak ik?
• Wat ga ik concreet ondernemen?

Opbouw

het traject heeft een doorlooptijd van een jaar en bestaat uit een combinatie van persoonlijke begeleiding, zelfreflectie, en groepsbijeenkomsten met collega’s en partners van collega’s.

I. Het individuele deel
1. Intake (2 uur)
• In een intensieve kennismaking wordt uw vraag en die van uw partner verkend. In dit gesprek onderzoeken we ook of het programma werkelijk aan uw behoeften voldoet.
2. Zelfonderzoek en toekomst (totaal +/- 3 tot 4 uur)
• Thuis onderzoekt u aan de hand van een denkstijlen scan, de Mindsonar, en aan de hand van een aangeleverd format waar u staat en waar u naar toe wilt.
3. Feedback gesprek (2 x 2 uur met lunch tussendoor)
• In een persoonlijk gesprek ontvangt u, samen met uw partner, feedback van de begeleiders op de resultaten van de Mindsonar en het zelfonderzoek

II. Groepsdeel
4. groepsblok 1 (3 dagdelen)
• Na een onderlinge kennismaking wisselt u ervaringen uit en helpt elkaar rond de persoonlijke thema’s. Door diverse oefeningen verdiept u uw inzichten en scherpt u uw vraagstelling en de keuzes die voorliggen verder aan.
5. Actieplan (+/- 1,5 uur)
• Aan de hand van het voorgaande stelt u een actieplan op en bereidt een presentatie voor. Hiervoor worden de nodige formats aangeleverd.
6. Groepsblok 2 (3 dagdelen)
• U presenteert uw actieplan in de groep. Iedereen krijgt feedback op zijn of haar actieplan van de andere deelnemers en de begeleiders. De presentaties worden door ondersteunende oefeningen afgewisseld.
7. Terugkomdag (2 dagdelen)
• De vorderingen van uw actieplan worden besproken en zo nodig stelt u uw plannen bij.

Intens voert al enkele jaren dit programma uit voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.