Beleidstoetsing

pagina_beleidstoetsing_header_Intens.JPG

In een systeemwerkplaatsachtige setting kunnen nieuw beleid, voorgenomen reorganisaties, andersoortige interventies, nieuwe producten of markten uitgeprobeerd worden. We onderzoeken het speelveld en bepalen de stakeholders. Door middel van systeemopstellingen wordt zichtbaar wat de effecten zijn voor de diverse stakeholders en welke onderlinge dynamiek er ontstaat. We onderzoeken waar er beweging in het systeem zit en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn.
We kennen twee vormen. In een open inschrijving met mensen uit verschillende branches zoekt voor u zelf wat de effecten zijn en welke de oplossingsrichtingen er zijn. U verrijkt zo uw inzicht en bepaalt zelf uw vervolgstappen. Bij de tweede vorm worden de belangrijkste stakeholders uitgenodigd. De effecten en de dynamiek worden zo voor iedereen zichtbaar in ene gezamenlijk proces. Dat vraagt om een uitgebreide bespreking van de resultaten van de opstelling en het gezamenlijk trekken van conclusies en het borgen van het vervolg.
We werken met systeemopstellingen en met het Speelveld der Verandering