Teamcoaching

pagina__teamontwikkeling_Intens.JPG

In tijden van crisis of verandering komt samenwerking makkelijk onder druk te staan, terwijl het juist dan van het grootste belang is om ‘samen te dragen’. In hechte samenwerking kom je voorbij bloedeloze compromissen tot de benodigde synergie en vernieuwing. Hoe kan je dat als team bereiken?

Teams die energie uitstralen, teams waarin met en van elkaar geleerd wordt, teams die anticiperen op veranderde omstandigheden en uitgaan van hun eigen kracht, teams die ‘meters’ maken. Werken vanuit een breed gedragen, aantrekkelijke toekomstvisie, waar mensen zich graag aan willen verbinden. Waar onderlinge verschillen gekoesterd en benut worden, ieder zijn eigen inbreng heeft, elkaar scherp houdt en onderling vertrouwen en verbinding de basis vormen
We kennen de aanpak van de snelkookpan: inzicht verschaffen in de dynamiek in het team en indicaties vinden voor de hefboom. Vanuit de erkenning van het eigen aandeel van de teamleden in deze dynamiek ontstaat de energie om uit de beperkende patronen te breken. Vanuit deze inzichten gaat het team op eigen kracht verder.
De tweede variant is het groeiproces: in een aantal stappen werken van inzicht in de dynamiek naar onderliggende persoonlijke of systemische blokkades, de blokkades opheffen, werken aan ontbrekende vaardigheden, uitproberen in de praktijk, via individuele coaching en/of intervisie borgen in de praktijk.

Methoden
MPA Mindsonar
Speelveld der Verandering
Systeemopstellingen
Intervisie