Individuele coaching

Professional zijn, kracht uit jezelf halen, duurzame relaties aangaan, voldoen aan je eigen verwachtingen en die van de ander, de druk om te presteren is hoog. Vertrouwen geven we eerder aan mensen waarvan we weten waar ze voor staan en wie ze zijn. Dat kan u bereiken als u zichzelf kent, door te investeren in uzelf. Dit betekent blokkades opruimen, beperkende overtuigingen transformeren, nieuwe bewuste keuzes maken. Dat kan door middel van een intensieve kortdurende coaching. Coaching niet op ‘inhoud en gedrag’, maar vooral op het niveau van overtuiging, identiteit en bezieling.

Vooraf stellen we eerst vast in welke context coaching plaatsvindt. Wat is de gevoelde urgentie? In welk organisatiekader staat de coaching. Wat zijn de doelen van de organisatie, wat die van de coachee.
In een voorgesprek met leidinggevende en coachee worden deze zaken uitgespit en worden de doelen vastgesteld. Dat is het uitgangspunt voor de coaching.
We gaan uit van is 5 coachingsgesprekken. De sessies duren 1,5 tot 2 uur. We gaan op zoek naar beperkende patronen, overtuigingen, blokkades, systemische verstrikkingen en naar de hefboom om er uit te breken. Nieuw gedrag wordt uitgeprobeerd. Tussen de gesprekken wordt van de coachee verwacht dat hij of zij actief aan de slag gaat met opdrachten, zoals: feedback vragen aan relevante anderen, permanente feedback organiseren, actief gesprekken voeren, korte biografie schrijven, op zoek gaan naar bezieling, inbedding in de privésituatie, uitdagende situaties opzoeken, etc.
Soms verwijzen wij coachees door naar een van onze systeemwerkplaatsen om met een systeemopstelling zaken nader te onderzoeken. Of we starten de coaching met het doen van Mindsonar test.

Methoden
Mindsonar
Systeemwerkplaatsen