Cultuuronderzoek

pagina_cultuuronderzoek_header_Intens.JPG

• Cultuur is niet iets abstracts maar het samenspel van feitelijke gedragingen van medewerkers op basis van hun kernwaarden.
• De gewenste cultuur zoals verwoord in het mission statement is vaak anders dan de feitelijke cultuur.
• In het gedrag ligt het aangrijpingspunt om cultuur te begrijpen en te veranderen
De organisatiecultuur is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van de resultaten in een organisatie. Iedereen die ooit bij cultuurverandering betrokken is geweest weet dat cultuur een hardnekkig ‘ding’ is. Het laat zich moeilijk grijpen, we spreken er in metaforische termen over, bijvoorbeeld: ‘we zijn net een logge tanker. Het is belangrijk om cultuur te kunnen vatten in de gedragingen die haar bepalen. Immers in dat gedrag ligt het aanknopingspunt om cultuur te veranderen. Met de Mindsonar meten we die samenhangende gedragingen. We analyseren de cultuurpatronen, geven aanknopingspunten voor gedragsverandering en laten zien waar en bij wie die te genereren en hoe. Daarmee is de Mindsonar een praktisch instrument dat directe handvatten geeft voor verandering.

De voordelen van onze aanpak

• Gebaseerd op principes van NLP
• Fijnmazige en genuanceerde bottom-up up analyse
• Beschrijft gedrags- en denkpatronen, geen persoonlijkheidstypes
• Opbouw vanuit individueel niveau naar team en organisatie niveau
• Brengt dynamiek in kaart, causaliteitskringen en strategieën
• Geeft handvatten voor genuanceerde interventies: waar, bij wie en hoe
• Het onderzoek wordt de eerste interventie ingezet