Open inschrijvingen

 • vr
  02
  Nov
  2018

  Systeemwerkplaats

  09:30 - 17:00De Vuurvlieg, Nijmegen

  In deze systeemwerkplaats willen we met een groep betrokken professionals vraagstukken, die door hen zelf ingebracht worden, op meerder gebieden onderzoeken:
  Strategieontwikkeling. Wat speelt er in de markt? Wat is mijn/onze positie? Wat is onze visie en missie en welke strategie zetten we dan uit?
  Beleidstoetsing: Welke stakeholders zijn betrokken bij het voorgenomen beleid? Wat zijn de mogelijke effecten van dat beleid op die stakeholders? Welke dynamiek ontstaat er dan? Welke alternatieven hebben we en hoe pakken die uit?
  Ook met andere werkgerelateerde vraagstukken werken we graag.
  Systeemopstellingen zijn een methode waarmee we in korte tijd tot de kern van dit soort vraagstukken kunnen doordringen en waarmee direct zichtbaar wordt wat de systeemdynamiek is en waar mogelijke oplossingsrichtingen zitten.
  (meer...)